Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Karina Persson (MP)

Telefon:
0418-170 84 (arbete)

Uppdrag (5 st)

OrganisationUppdragPeriod
Individ- och familjenämnd Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunförbundet Skåne (förbundsmöte) Personlig ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Styrelsen för Landskrona Energi AB Suppleant 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskrona Energi Kraft AB Suppleant 2015-03-30 - 2019-03-24
Teknik- och servicenämnd (tillika trafiknämnd) Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31