Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Dragan Maksimovic (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
0765-673649 (mobil)

E-post:
maksimovic.dragan91@gmail.com