Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Gert Franzén (C)

Kontaktinformation

Telefon:
0708-912497 (mobil)

E-post:
gert.franzen@landskrona.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunrevision Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kopparängen 3 AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskrona Energi AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskrona Energi Kraft AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskrona Energi Service AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Rederiaktiebolaget Ventrafiken Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Tillväxt Landskrona AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01