Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Gert Franzén (C)

Kontaktinformation

E-post:
gert.franzen@landskrona.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunrevision Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kopparängen 3 AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2022-04-01
Landskrona energi service AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Fastighetsbolaget Silverfältet AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Landskrona Energi AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Landskrona Energi Kraft AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Rederiaktiebolaget Ventrafiken Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Tillväxt Landskrona AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2022-04-01