Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Anna-Greta Glader (S)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunrevision Ledamot 2015-06-17 - 2018-12-31
Styrelsen för Hilleshögs Företagspark AB Suppl för lekm rev 2017-05-29 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskrona Stadshus AB Suppl för lekm rev 2016-12-12 - 2019-03-24
Styrelsen för Samordningsförbundet Landskrona - Svalöv (FINSAM) Revisorsersättare 2015-06-17 - 2018-12-31