Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Claes Glader (S)

Uppdrag (2 st)

OrganisationUppdragPeriod
Miljönämnd Ersättare 2015-04-27 - 2018-12-31
Överförmyndarnämnd Ers för överförm 2017-04-03 - 2018-12-31