Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Jonas Esbjörnsson (S)

Kontaktinformation

E-post:
jonas.esbjornsson@landskrona.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunförbundet Skåne (förbundsmöte) Personlig ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kundråd- färdtjänst Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Landskrona stads tillgänglighetsråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31