Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Alf-Erik Bondesson (L)

Uppdrag (10 st)

OrganisationUppdragPeriod
Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten Förtr vald revisor 2019-01-01 - 2022-12-31
Hilleshögs Företagspark AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Kommunrevision Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Landskrona Fastighetsförvaltning AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskrona stugby- och campingaktiebolag Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskrona-Svalövs Renhållnings AB (LSR) Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Landslottfast AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Stiftelsen J och A Tranchells donationsfond Förtr vald revisor 2019-01-01 - 2022-12-31
Utvecklingsstiftelsen Förtr vald revisor 2019-04-01 - 2023-04-01