Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Alf-Erik Bondesson (L)

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten Förtr vald revisor 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunrevision Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Landskrona Fastighetsförvaltning AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2022-04-01
Landslottfast AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Fastighetsbolaget Silverfältet AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Hilleshögs Företagspark AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Landskrona stugby- och campingaktiebolag Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för stiftelsen J och A Tranchells donationsfond Förtr vald revisor 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrelsen för Utvecklingsstiftelsen Förtr vald revisor 2019-04-01 - 2022-04-01