Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Cecilia Hallberg Berndtsson (S)

Kontaktinformation

E-post:
cecilia.hallbergberndtsson@landskrona.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetsmarknadsråd Ledamot 2021-01-01 - 2022-12-31
Individ- och familjenämnd 2:e vice ordf 2019-01-01 - 2022-12-31
Individ- och familjenämndens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Individ- och familjenämndens socialutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunförbundet Skåne (förbundsmöte) Personlig ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Tillväxt Landskrona AB Ledamot 2019-04-01 - 2023-04-01