Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Torkild Strandberg (L)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-470260 (mobil)

Postadress:
Koriandergatan 7 261 61 LANDSKRONA
(bostad)

E-post:
torkild.strandberg@landskrona.se

Uppdrag (20 st)

OrganisationUppdragPeriod
Arbetsmarknadsråd Ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Familjen Helsingborg (fd Skåne Nordväst) Representant 2019-01-01 - 2022-12-31
Fastighetsbolaget Kronan 2 Landskrona AB Ledamot 2021-04-06 - 2022-04-01
Fastighetsbolaget Kronan 3 Landskrona AB Ledamot 2021-04-06 - 2022-04-01
Fastighetsbolaget Kronan 5 Landskrona AB Ledamot 2021-04-06 - 2022-04-01
Fastighetsbolaget Kronan 6 Landskrona AB Ledamot 2021-04-06 - 2022-04-01
Hilleshögs Företagspark AB Ledamot 2019-04-01 - 2023-04-01
Kommunalråd Kommunalråd 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunförbundet Skåne (förbundsmöte) Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelse Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens struktur och klimatfond Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Landskrona Stadshus AB Ledamot 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskrona Stadsutveckling AB Ledamot 2021-04-06 - 2022-04-01
Ledningsgrupp för internationella frågor och vänortsfrågor Ledamot 2019-01-01 - 2022-10-14
Stadsbyggnadsnämnd Ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott Ordförande 2021-01-01 - 2022-12-31
Tillväxt Landskrona AB Ledamot 2019-04-01 - 2023-04-01