Jenny Tillander (S)

Kontaktinformation

E-post:
jenny.tillander@landskrona.se

Uppdrag (9 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunförbundet Skåne (förbundsmöte) Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens struktur och klimatfond Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Landskrona stads tillgänglighetsråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Landskrona Stadsutveckling AB Ledamot 2020-04-02 - 2021-04-01
Tillväxt Landskrona AB Suppl för ombud 2019-11-25 - 2023-04-01