Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Börje Andersson (-)