Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Carina Hugogård (S)

Kontaktinformation

E-post:
carina.hugogard@landskrona.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunstyrelse Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Landskrona stads tillgänglighetsråd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Lorens och Lotten Helmers fond Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Politiskt samråd för färdtjänst Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Rååns Vattenråd (stämman) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Skånes Luftvårdsförbund Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31