Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Jan Allan Beer (L)

Kontaktinformation

Telefon:
0418-58518 (bostad)
0739-602317 (mobil)
0418-470000 (arbete)

Postadress:
Eriksgatan 90 A 261 33 LANDSKRONA
(bostad)

E-post:
beer_allan@hotmail.com

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Individ- och familjenämnd Ledamot 2017-05-29 - 2018-12-31
Kommunalt pensionärsråd Ordförande 2015-11-23 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2015-11-23 - 2018-10-14
Kommunstyrelse Ledamot 2015-11-23 - 2018-12-31
Omsorgsnämnd Ordförande 2015-11-23 - 2018-12-31
Tillgänglighetsrådet Ordförande 2015-11-23 - 2018-12-31