Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Torbjörn Brorsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0709470243 (mobil)

Postadress:
Drottninggatan 19 261 31 LANDSKRONA
(bostad)

E-post:
torbjorn.brorsson@landskrona.se

Uppdrag (26 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunalråd Kommunalråd 2017-08-01 - 2018-12-31
Kommunalt pensionärsråd Ledamot 2017-08-01 - 2018-12-31
Kommunassurans Syd Försäkrings AB Ombud 2015-03-30 - 2019-03-24
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunförbundet Skåne (förbundsmöte) Personlig ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommuninvest Ekonomisk Förening Ombud 2017-08-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelse 1:e vice ordf 2017-08-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e vice ordf 2017-09-06 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens struktur och klimatfond Ersättare 2017-10-13 - 2018-12-31
Krisledningsnämnd 1:e vice ordf 2017-08-01 - 2018-12-31
Landskrona stads minnesgåvodelegation Ledamot 2017-08-01 - 2018-12-31
Ledningsgrupp för internationella frågor och vänortsfrågor Ledamot 2017-08-01 - 2018-12-31
Stadsbyggnadsnämnd 1:e vice ordf 2017-09-25 - 2018-12-31
Styrelsen för AB Landskronahem Ombud 2017-08-01 - 2019-03-24
Styrelsen för Fastighetsbolaget Silverfältet AB Ombud 2017-06-21 - 2019-03-24
Styrelsen för föreningen Europakorridoren Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Styrelsen för Landskrona Stadshus AB Ombud 2017-08-01 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskrona Stadsutveckling AB Ombud 2017-08-01 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskronahem Försäljning AB Ombud 2017-06-21 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskronahems Fastighets AB Ombud 2017-11-27 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskronasamverkan AB Ombud 2017-11-27 - 2019-03-24
Styrelsen för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Ombud 2017-11-27 - 2019-03-24
Styrelsen för Nyhamnshus i Landskrona AB Ombud 2017-11-27 - 2019-03-24
Styrelsen för Rederiaktiebolaget Ventrafiken Ombud 2017-08-01 - 2019-03-24
Styrelsen för Tillväxt Landskrona AB Ombud 2017-08-01 - 2019-03-24
Tillgänglighetsrådet Ledamot 2017-08-01 - 2018-12-31