Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Torbjörn Brorsson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0709470243 (mobil)

Postadress:
Hagastigen 6 261 35 LANDSKRONA
(bostad)

E-post:
torbjorn.brorsson@landskrona.se

Uppdrag (16 st)

OrganisationUppdragPeriod
Individ- och familjenämnd Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalt pensionärsråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunassurans Syd Försäkrings AB Ombud 2019-04-01 - 2022-04-01
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunförbundet Skåne (förbundsmöte) Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommuninvest Ekonomisk Förening Ombud 2019-01-01 - 2022-12-10
Kommunstyrelse 1:e vice ordf 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e vice ordf 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens struktur och klimatfond 1:e vice ordf 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd 1:e vice ordf 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrelsen för AB Sydvatten Ombud 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för föreningen Europakorridoren Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Styrelsen för Landskrona Hamn AB Ledamot 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Landskrona Stadshus AB Ombud 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Ombud 2019-04-01 - 2022-04-01