Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Eva Örtegren (S)

Kontaktinformation

E-post:
eva.ortegren@landskrona.se

Uppdrag (8 st)

OrganisationUppdragPeriod
Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalt pensionärsråd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunfullmäktiges valutskott Vice ordförande 2018-10-15 - 2022-10-14
Landskrona stads tillgänglighetsråd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Omsorgsnämnd 2:e vice ordf 2019-01-01 - 2022-12-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott 2:e vice ordf 2019-01-01 - 2022-12-31
Samordningsförbundet Landskrona - Svalöv (FINSAM) Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31