Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Tutti Johansson Falk (-)

Kontaktinformation

E-post:
tutti.falk@landskrona.se

Uppdrag (17 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Landskronahem Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Fastighetsbolaget Kronan 2 Landskrona AB Lekmannarevisor 2021-04-06 - 2022-04-01
Fastighetsbolaget Kronan 3 Landskrona AB Lekmannarevisor 2021-04-06 - 2022-04-01
Fastighetsbolaget Kronan 5 Landskrona AB Lekmannarevisor 2021-04-06 - 2022-04-01
Fastighetsbolaget Kronan 6 Landskrona AB Lekmannarevisor 2021-04-06 - 2022-04-01
Fastighetsbolaget Neptun 35 AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Kommunrevision Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Landskrona Stadshus AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskrona Stadsutveckling AB Lekmannarevisor 2021-04-06 - 2022-04-01
Landskronahem Fastighets AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskronahem Försäljning AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskronahus AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Nyhamnshus i Landskrona AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Rederiaktiebolaget Ventrafiken Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Stiftelsen Kaptensgårdens Samlingar Förtr vald revisor 2021-01-01 - 2021-12-31
Stiftelser och donationsfonder Lekmannarevisor 2019-01-01 - 2022-12-31
Utvecklingsstiftelsen Revisorssuppleant 2019-04-01 - 2023-04-01