Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Tutti Johansson Falk (-)

Kontaktinformation

E-post:
tutti.johanssonfalk@landskrona.se

Uppdrag (11 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Landskronahem Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Fastighetsbolaget Neptun 35 AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Kommunrevision Ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Landskrona Stadshus AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskronahem Fastighets AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskronahem Försäljning AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskronahus AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Nyhamnshus i Landskrona AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Rederiaktiebolaget Ventrafiken Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Stiftelser och donationsfonder Lekmannarevisor 2019-01-01 - 2022-12-31
Utvecklingsstiftelsen Revisorssuppleant 2019-04-01 - 2023-04-01