Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Susanne Andersen (S)

Uppdrag (3 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 - 2018-10-14
Räddningsnämnd Ledamot 2007-01-01 - 2018-12-31
Utbildningsnämnd Ersättare 2015-02-23 - 2018-12-31