Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Bo Thomasson (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0418-411966 (bostad)
070-5223953 (mobil)

Postadress:
Segergatan 47 261 45 LANDSKRONA
(bostad)

E-post:
irmtho@bredband.net

Uppdrag (1 st)

OrganisationUppdragPeriod
Styrelsen för Rederiaktiebolaget Ventrafiken Ledamot 2015-03-30 - 2019-03-24