Anna-Greta Bergman (S)

Kontaktinformation

Postadress:
Järnvägsgatan 32 A 261 32 LANDSKRONA
(bostad)

E-post:
anna-greta.bergman@landskrona.se

Uppdrag (17 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Landskronahem Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Fastighetsbolaget Neptun 35 AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Hilleshögs Företagspark AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Karlslunds Bostadsutveckling AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Kommunrevision Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Landskrona Energi AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskrona Energi Kraft AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskrona Fastighetsförvaltning AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskrona Stadshus AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskrona Verksamhetslokaler AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskronahem Fastighets AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskronahem Försäljning AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskronahus AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Nyhamnshus i Landskrona AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Rederiaktiebolaget Ventrafiken Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Tillväxt Landskrona AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Utvecklingsstiftelsen Revisorssuppleant 2019-04-01 - 2023-04-01