Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Anna-Greta Glader (S)

Uppdrag (18 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Landskronahem Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Fastighetsbolaget Neptun 35 AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Hilleshögs Företagspark AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Kommunrevision Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kopparängen 3 AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskrona Energi AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskrona Energi Kraft AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskrona Fastighetsförvaltning AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskrona Stadshus AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskronahem Fastighets AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskronahem Försäljning AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskronahus AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Landslottfast AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Nyhamnshus i Landskrona AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Rederiaktiebolaget Ventrafiken Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Stiftelsen Kaptensgårdens Samlingar Förtr vald revisor 2019-01-01 - 2019-12-31
Tillväxt Landskrona AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Utvecklingsstiftelsen Revisorssuppleant 2019-04-01 - 2023-04-01