Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Anna-Greta Glader (S)

Uppdrag (19 st)

OrganisationUppdragPeriod
Fastighetsbolaget Neptun 35 AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2022-04-01
Kommunrevision Vice ordförande 2019-01-01 - 2022-12-31
Kopparängen 3 AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2022-04-01
Landskrona Fastighetsförvaltning AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2022-04-01
Landskronahus AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2022-04-01
Landslottfast AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för AB Landskronahem Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Fastighetsbolaget Silverfältet AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Hilleshögs Företagspark AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Landskrona Energi AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Landskrona Energi Kraft AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Landskrona Stadshus AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Landskronahem Försäljning AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Landskronahems Fastighets AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Nyhamnshus i Landskrona AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Rederiaktiebolaget Ventrafiken Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Stiftelsen Kaptensgårdens Samlingar Förtr vald revisor 2019-01-01 - 2019-12-31
Styrelsen för Tillväxt Landskrona AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Utvecklingsstiftelsen Revisorssuppleant 2019-04-01 - 2022-04-01