Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Alinda Zimmander (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-968971 (mobil)

E-post:
alinda.zimmander@landskrona.se

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten Ersättare 2011-01-01 - 2018-12-31
Kommunalt pensionärsråd Ledamot 2011-01-01 - 2018-12-31
Kommunassurans Syd Försäkrings AB Suppl för ombud 2008-03-31 - 2019-03-24
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 - 2018-10-14
Kommunförbundet Skåne (förbundsmöte) Personlig ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Omsorgsnämnd 2:e vice ordf 2011-01-01 - 2018-12-31
Tillgänglighetsrådet Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31