Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Gunnar Ottosson (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
073 360 38 96 (mobil)

Postadress:
Norra Infartsgatan 55 C 261 37 LANDSKRONA
(bostad)

E-post:
gunnar.ottosson@landskrona.se

Uppdrag (13 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunrevision Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Landskrona energi service AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2022-04-01
Landskrona Fastighetsförvaltning AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2022-04-01
Landskronahus AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2022-04-01
Landslottfast AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Fastighetsbolaget Silverfältet AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Hilleshögs Företagspark AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Landskrona Energi AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Landskrona Energi Kraft AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Rederiaktiebolaget Ventrafiken Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Tillväxt Landskrona AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2022-04-01
Styrelsen för Utvecklingsstiftelsen Förtr vald revisor 2019-04-01 - 2022-04-01