Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Gunnar Ottosson (SD)

Kontaktinformation

Telefon:
073 360 38 96 (mobil)

Postadress:
Norra Infartsgatan 55 C 261 37 LANDSKRONA
(bostad)

E-post:
gunnar.ottosson@landskrona.net
gunnar.ottosson@landskrona.se

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragPeriod
Hilleshögs Företagspark AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Kommunrevision Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Landskrona Energi AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskrona Energi Kraft AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskrona Energi Service AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskrona Fastighetsförvaltning AB Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskrona Verksamhetslokaler AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskrona-Svalövs Renhållnings AB (LSR) Lekmannarevisor 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskronahus AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Rederiaktiebolaget Ventrafiken Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Tillväxt Landskrona AB Suppl för lekm rev 2019-04-01 - 2023-04-01
Utvecklingsstiftelsen Förtr vald revisor 2019-04-01 - 2023-04-01