Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Leif Olin (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0705-453447 (mobil)

Postadress:
Salpetergatan 9 261 40 LANDSKRONA
(bostad)

E-post:
leif.olin@bredband.net