Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Elvir Mesanovic (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
0733-473094 (mobil)
0418-473094 (arbete)

Postadress:
Fabriksgatan 4 B 261 37 LANDSKRONA
(bostad)

E-post:
elvir.u.mesanovic@landskrona.se

Uppdrag (15 st)

OrganisationUppdragPeriod
AB Sydvatten Ledamot 2019-04-01 - 2023-04-01
Hilleshögs Företagspark AB Ledamot 2019-04-01 - 2023-04-01
Kommunalråd Kommunalråd 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunstyrelse Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens struktur och klimatfond Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Landskrona Stadshus AB Ledamot 2019-04-01 - 2023-04-01
Rååns Vattenråd (stämman) Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Skånes Luftvårdsförbund Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Stadsbyggnadsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Tillväxt Landskrona AB Vice ordförande 2019-04-01 - 2023-04-01
Utbildningsnämnd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31