Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Ingrid Jerlsten (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0418-236 18 (bostad)
0706-68 51 07 (mobil)

Postadress:
Erikstorpsvägen 39 A 261 61 LANDSKRONA
(bostad)

E-post:
ingrid.jerlsten@landskrona.se
ingrid.jerlsten@gmail.com

Uppdrag (6 st)

OrganisationUppdragPeriod
Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Landskrona stads tillgänglighetsråd Ledamot 2019-01-01 - 2022-12-31
Omsorgsnämnd 1:e vice ordf 2019-01-01 - 2022-12-31
Omsorgsnämndens arbetsutskott 1:e vice ordf 2019-01-01 - 2022-12-31
Särskilt förordnade borgerliga vigselförrättare Vigselförrättare 2018-08-21 - 2022-12-31