Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Fatmir Azemi (S)

Kontaktinformation

Telefon:
0418-28176 (bostad)
0418-57020 (arbete)

Postadress:
Östergatan 206 261 51 LANDSKRONA
(bostad)

E-post:
fatmir.azemi@landskrona.se

Uppdrag (20 st)

OrganisationUppdragPeriod
Familjen Helsingborg (fd Skåne Nordväst) Representant 2019-01-01 - 2022-12-31
Fastighetsbolaget Kronan 2 Landskrona AB Ledamot 2019-04-01 - 2020-04-01
Fastighetsbolaget Kronan 3 Landskrona AB Ledamot 2019-04-01 - 2020-04-01
Fastighetsbolaget Kronan 5 Landskrona AB Ledamot 2019-04-01 - 2020-04-01
Fastighetsbolaget Kronan 6 Landskrona AB Ledamot 2019-03-24 - 2020-04-01
Föreningen Europakorridoren Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunalt pensionärsråd Ersättare 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunassurans Syd Försäkrings AB Suppl för ombud 2019-04-01 - 2023-04-01
Kommunfullmäktige Ledamot 2018-10-15 - 2022-10-14
Kommunförbundet Skåne (förbundsmöte) Ombud 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommuninvest Ekonomisk Förening Ersättare för ombud 2019-01-01 - 2022-12-10
Kommunstyrelse 2:e vice ordf 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2:e vice ordf 2019-01-01 - 2022-12-31
Kommunstyrelsens struktur och klimatfond 2:e vice ordf 2019-01-01 - 2022-12-31
Krisledningsnämnd 2:e vice ordf 2019-01-01 - 2022-12-31
Landskrona Stadshus AB Suppl för ombud 2019-04-01 - 2023-04-01
Landskrona Stadsutveckling AB Ledamot 2019-04-01 - 2020-04-01
Ledningsgrupp för internationella frågor och vänortsfrågor Ledamot 2019-01-01 - 2022-10-14
Tillväxt Landskrona AB Ledamot 2019-04-01 - 2023-04-01