Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Per-Erik Persson (S)

Kontaktinformation

Postadress:
Midhemsvägen 7 261 41 LANDSKRONA
(bostad)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunrevision Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Styrelsen för LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB Suppl för lekm rev 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Rederiaktiebolaget Ventrafiken Lekmannarevisor 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för stiftelsen J och A Tranchells donationsfond Förtr vald revisor 2015-01-01 - 2018-12-31