Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Arbetarepartiet-socialdemokraterna (S)