Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Vänsterpartiet (V)