Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Kommunstyrelsens organisationer (8 st)

Kommunen har intresse i ett antal organisationer. Kommunstyrelsen utser representanter eller har det yttersta ägaransvaret över dessa organisationer. Här presenteras de av kommunstyrelsen beslutade uppdragen.

Namn
Kommuninvest Ekonomisk Förening
Kommunalt pensionärsråd
Lorens och Lotten Helmers fond
Skånes Luftvårdsförbund
Familjen Helsingborg (fd Skåne Nordväst)
Rååns Vattenråd (stämman)
Politiskt samråd för färdtjänst
Kundråd- färdtjänst