Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Kommunstyrelsens organisationer (8 st)

Kommunen har intresse i ett antal organisationer. Kommunstyrelsen utser representanter eller har det yttersta ägaransvaret över dessa organisationer. Här presenteras de av kommunstyrelsen beslutade uppdragen.

Namn
Kommunalt pensionärsråd
Kommuninvest Ekonomisk Förening
Lorens och Lotten Helmers fond
Skånes Luftvårdsförbund
Styrelsen för Familjen Helsingborg (fd Skåne Nordväst)
Rååns Vattenråd (stämman)
Politiskt samråd för färdtjänst
Kundråd- färdtjänst