Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Stiftelser och råd (16 st)

Här hittar du stiftelser, råd och arbetsgrupper i kommunen där kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret.

Namn
Styrelsen för Landskronasamverkan AB
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Styrelsen för Utvecklingsstiftelsen
Styrelsen för Stiftelsen Kaptensgårdens Samlingar
Styrelsen för stiftelsen J och A Tranchells donationsfond
Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten
Kommunförbundet Skåne (förbundsmöte)
Styrelsen för Samordningsförbundet Landskrona - Svalöv (FINSAM)
Styrelsen för Landskronasamverkan ideell förening
Styrelsen för föreningen Europakorridoren
Landskrona stads minnesgåvodelegation
Särskilt förordnade borgerliga vigselförrättare
Nämndemän vid domstolen
Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Ombud enligt begravningslagen
Ledningsgrupp för internationella frågor och vänortsfrågor