Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Stiftelser och råd (18 st)

Här hittar du stiftelser, råd och arbetsgrupper i kommunen där kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret.

Namn
Landskrona stads tillgänglighetsråd
Utvecklingsstiftelsen
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Stiftelsen Kaptensgårdens Samlingar
Stiftelsen J och A Tranchells donationsfond
Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten
Kommunförbundet Skåne (förbundsmöte)
Samordningsförbundet Landskrona - Svalöv (FINSAM)
Landskronasamverkan AB
Landskronasamverkan ideell förening
Stiftelser och donationsfonder
Föreningen Europakorridoren
Landskrona stads minnesgåvodelegation
Särskilt förordnade borgerliga vigselförrättare
Nämndemän vid domstolen
Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Ombud enligt begravningslagen
Ledningsgrupp för internationella frågor och vänortsfrågor