Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Bolag (27 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra hel- och delägda bolag samt dess styrelser.

Namn
Styrelsen för Landskrona Stadshus AB
Styrelsen för Hilleshögs Företagspark AB
Kronan 2
Kronan 3
Kronan 5
Styrelsen för Tillväxt Landskrona AB
Styrelsen för AB Landskronahem
Styrelsen för Nyhamnshus i Landskrona AB
Styrelsen för Landskronahems Fastighets AB
Styrelsen för Landskronahem Försäljning AB
Styrelsen för Fastighetsbolaget Silverfältet AB
Styrelsen för Landskrona Stadsutveckling AB
Styrelsen för Rederiaktiebolaget Ventrafiken
Styrelsen för Landskrona stugby- och campingaktiebolag
Styrelsen för Landskrona Energi AB
Styrelsen för Landskrona Energi Kraft AB
Landskrona energi service AB
Styrelsen för Landskrona Hamn AB
Styrelsen för LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB
Styrelsen för AB Sydvatten
Styrelsen för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Inera AB
Landskronahus AB
Fastighetsbolaget Neptun 35 AB
Landskrona Fastighetsförvaltning AB
Landslottfast AB
Kopparängen 3 AB