Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Bolag (27 st)

Kommunen har intresse i ett antal bolag. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra hel- och delägda bolag samt dess styrelser.

Namn
Landskrona Stadshus AB
Hilleshögs Företagspark AB
Landskrona Stadsutveckling AB
Fastighetsbolaget Kronan 2 Landskrona AB
Fastighetsbolaget Kronan 3 Landskrona AB
Fastighetsbolaget Kronan 5 Landskrona AB
Fastighetsbolaget Kronan 6 Landskrona AB
Tillväxt Landskrona AB
Landskronahus AB
Landslottfast AB
Landskrona Fastighetsförvaltning AB
Kopparängen 3 AB
AB Landskronahem
Landskronahem Försäljning AB
Landskronahem Fastighets AB
Nyhamnshus i Landskrona AB
Fastighetsbolaget Neptun 35 AB
Rederiaktiebolaget Ventrafiken
Landskrona stugby- och campingaktiebolag
Landskrona Energi AB
Landskrona Energi Kraft AB
Landskrona Energi Service AB
Landskrona Hamn AB
Landskrona-Svalövs Renhållnings AB (LSR)
AB Sydvatten
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA)
Inera AB