Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Kommunstyrelsens organisationer (0 st)

Kommunen har intresse i ett antal organisationer. Kommunstyrelsen utser representanter eller har det yttersta ägaransvaret över dessa organisationer. Här presenteras de av kommunstyrelsen beslutade uppdragen.