Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Bolag, stiftelser & råd (48 st)

Här hittar du bolag, stiftelser, råd och arbetsgrupper i kommunen. Kommunfullmäktige har det yttersta ägaransvaret och beslutar bland annat vilka bolag som ska finnas och utser styrelse med mera. Här presenteras våra bolag och dess styrelser.

Namn
Styrelsen för Landskrona Stadshus AB
Styrelsen för Hilleshögs Företagspark AB
Kronan 2
Kronan 3
Kronan 5
Styrelsen för Tillväxt Landskrona AB
Styrelsen för AB Landskronahem
Styrelsen för Nyhamnshus i Landskrona AB
Styrelsen för Landskronahems Fastighets AB
Styrelsen för Landskronahem Försäljning AB
Styrelsen för Fastighetsbolaget Silverfältet AB
Styrelsen för Landskrona Stadsutveckling AB
Styrelsen för Rederiaktiebolaget Ventrafiken
Styrelsen för Landskrona stugby- och campingaktiebolag
Styrelsen för Landskrona Energi AB
Styrelsen för Landskrona Energi Kraft AB
Landskrona energi service AB
Styrelsen för Landskronasamverkan AB
Styrelsen för Landskrona Hamn AB
Styrelsen för LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB
Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Styrelsen för AB Sydvatten
Styrelsen för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB
Styrelsen för Utvecklingsstiftelsen
Styrelsen för Stiftelsen Kaptensgårdens Samlingar
Styrelsen för stiftelsen J och A Tranchells donationsfond
Direktionen för Kommunalförbundet Medelpunkten
Kommunförbundet Skåne (förbundsmöte)
Styrelsen för Samordningsförbundet Landskrona - Svalöv (FINSAM)
Styrelsen för Andelsföreningen Folkets Hus i Landskrona
Styrelsen för Byggnadsföreningen Folkets Hus i Härslöv
Styrelsen för Fastighetsföreningen Folkets Hus i Glumslöv
Styrelsen för Fastighetsföreningen Folkets Hus i Asmundtorp
Styrelsen för Fastighetsföreningen Folkets Hus i Örja
Styrelsen för Fastighetsföreningen Folkets Hus i Västra Fäladen
Styrelsen för Tallstugan Folketshusförening i Häljarp
Styrelsen för Landskronasamverkan ideell förening
Styrelsen för föreningen Europakorridoren
Kommuninvest Ekonomisk Förening
Landskrona stads minnesgåvodelegation
Särskilt förordnade borgerliga vigselförrättare
Nämndemän vid domstolen
Huvudman i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra
Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Ombud enligt begravningslagen
Ledningsgrupp för internationella frågor och vänortsfrågor
Jubileumskommittén inför Landskronas 600-årsjubileum
Sveriges Riksdag