Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Styrelsen för Rederiaktiebolaget Ventrafiken

Uppdrag (13 st)

EfternamnFörnamnPartiUppdragOrdningsnummer
Persson Anders L M Ordförande 1
Nielsén Marie S Vice ordförande 2
Engdahl Bertil L Ledamot 3
Andersson Angelika MP Ledamot 4
Svensson Lars S Ledamot 5
Thomasson Bo S Ledamot 6
Wramfelt Göran - Ledamot 7
Leonardsson Fredrik - Lekmannarevisor 8
Persson Per-Erik S Lekmannarevisor 9
Svensson Jan S Suppl för lekm rev 10
Olsson Ingvar L Suppl för lekm rev 11
Brorsson Torbjörn M Ombud 12
Esbjörnsson Jonas S Suppl för ombud 13