Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Huvudman i Sparbanksstiftelsen Öresund, sydvästra