Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Styrelsen för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB