Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Birgitta Persson (M)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-470243 (mobil)
0418-470243 (arbete)

E-post:
birgitta.persson@landskrona.se

Skicka ett meddelande till Birgitta Persson

Bild på Birgitta Persson

Uppdrag (28 st)

OrganisationUppdragPeriod
Direktionen för Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund Ledamot 2016-01-01 - 2017-12-31
Fritidsnämnden Ordförande 2011-01-01 - 2018-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunalt pensionärsråd Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunassurans Syd Försäkrings AB Ombud 2015-03-30 - 2019-03-24
Kommunfullmäktige Ledamot 2014-10-15 - 2018-10-14
Kommunförbundet Skåne (förbundsmöte) Personlig ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommuninvest Ekonomisk Förening Ombud 2015-01-22 - 2018-12-31
Kommunstyrelse 1:e vice ordf 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott 1:e vice ordf 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens struktur och klimatfond Ersättare 2017-01-12 - 2018-12-31
Krisledningsnämnd 1:e vice ordf 2015-01-01 - 2018-12-31
Landskrona stads minnesgåvodelegation Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Ledningsgrupp för internationella frågor och vänortsfrågor Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Styrelsen för AB Landskronahem Ombud 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för föreningen Europakorridoren Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Styrelsen för Invest in Landskrona AB Ombud 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskrona Stadshus AB Ombud 2016-11-28 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskrona Stadsutveckling AB Ombud 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskronahems Fastighets AB Ombud 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskronasamverkan AB Ombud 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för MarkNär AB Ombud 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB Ombud 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Nyhamnshus i Landskrona AB Ombud 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Rederiaktiebolaget Ventrafiken Ombud 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Tillväxt Landskrona AB Ombud 2016-11-28 - 2019-03-24
Särskilt förordnade borgerliga vigselförrättare Vigselförrättare 2012-06-18 - 2018-12-31
Tillgänglighetsrådet Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31