Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Håkan F Andersson (S)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Kommunrevision Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Styrelsen för Invest in Landskrona AB Suppl för lekm rev 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för MarkNär AB Lekmannarevisor 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Utvecklingsstiftelsen Förtr vald revisor 2015-03-30 - 2019-03-24