Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Börje Andersson (-)

Uppdrag (4 st)

OrganisationUppdragPeriod
Stadsbyggnadsnämnd Ordförande 2011-01-01 - 2018-12-31
Styrelsen för Hilleshögs Företagspark AB Ordförande 2017-05-29 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskrona Stadshus AB Ordförande 2016-11-28 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskrona Stadsutveckling AB Ledamot 2013-11-18 - 2019-03-24