Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Mikael Fahlcrantz (MP)

Kontaktinformation

Telefon:
0709-470298 (mobil)

E-post:
mikael.fahlcrantz@landskrona.se

Uppdrag (12 st)

OrganisationUppdragPeriod
Direktionen för Landskrona-Kävlinge-Svalövs gymnasieförbund Ersättare 2017-01-01 - 2017-12-31
Kommunalråd Kommunalråd 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige Ledamot 2010-11-01 - 2018-10-14
Kommunstyrelse Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens arbetsutskott Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens personalutskott Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Kommunstyrelsens struktur och klimatfond 1:e vice ordf 2017-01-12 - 2018-12-31
Krisledningsnämnd Ersättare 2015-01-01 - 2018-12-31
Stadsbyggnadsnämnd 1:e vice ordf 2011-01-01 - 2018-12-31
Styrelsen för AB Sydvatten Ledamot 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för LSR Landskrona-Svalövs Renhållnings AB Ordförande 2015-03-30 - 2019-03-24
Styrelsen för Tillväxt Landskrona AB Ledamot 2016-11-28 - 2019-03-24