Förtroendemannaregistret i Landskrona stad

Roy Wernberg (S)

Bild på Roy Wernberg

Uppdrag (7 st)

OrganisationUppdragPeriod
Gode män enligt fastighetsbildningslagen Gode män 2007-01-01 - 2018-12-31
Kommunfullmäktige 2:e vice ordf 2014-10-15 - 2018-10-14
Landskrona stads minnesgåvodelegation Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Ledningsgrupp för internationella frågor och vänortsfrågor Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31
Styrelsen för AB Sydvatten Suppleant 2007-03-26 - 2019-03-24
Styrelsen för Landskrona Hamn AB Ledamot 2015-03-30 - 2019-03-24
Tillgänglighetsrådet Ledamot 2015-01-01 - 2018-12-31